SSHYB Danışmanlık Ofisi 2003 yılında kurulmuş ve hızla gelişen yerel ve  global şartlara uyum sağlayarak danışmanlık alanında saygın bir yere sahip olmuştur.

Danışmanlık alanında çok yönlü faaliyet gösteren firmamız ilgili faaliyet alanlarında etik kurallardan ayrılmadan verilen iş ve işlemleri profesyonelce yerine getirmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel-kamu arasındaki bürokratik işlemlerin yüklenilmesi ve bürokrasinin yükünü üzerine alarak şahıs-şirket-kamu kurumlarının üzerindeki yükü bilgi ve tecrübesi sayesinde hafifletmektedir.

Rekabetin sert bir şekilde yaşandığı serbest piyasa ekonomisinde ayakta kalmanın ön koşullarından biri olan piyasaya hızlı uyum bir uyum sağlanması ve gelişen bürokratik yüklerin ortadan kaldırılarak firmaların nihai amaçları doğrultusunda çalışmalarına devam etmesi gerekmektedir.

Firmaların amaçları dışındaki iş ve işlemler zaman sarfiyatı ile birlikte bir maliyet unsuru oluşturmaktadır. Bu engellerin firmamız tarafından üstlenilmesi ile firmalar amaçları dışında faaliyetlere girişmemekte ve nihai amaçları doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Serbest piyasa ekonomisinde gelişmenin ,  tam rekabetin düşük kar marjından uzaklaşarak monopollü rekabete doğru ilerlemenin ve firmanın müşterileri üzerinde bir monopol meydana getirerek kalitesi ile ön plana çıkmasının ön koşulu markalaşmaktır.

Bu hususlarda firmamız talepte bulunan firmalar ile ortak bir çalışma içerisinde bulunarak bilgi ve deneyimlerini siz değerli firmalarımıza sunmaktadır.